Βάσις τοῦ παντός ἐστιν ἡ πνευματικὴ κατάστασις τοῦ ψάλλοντος

From www.PSALTIKI.info
< D
Revision as of 01:19, 14 June 2018 by Root (talk | contribs) (Created page with "<p class="a">ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΨΑΛΤΟΥ – ΑΓΙΟΤΗΣ</p> <p class="b"></p> <noinclude> {{DISPLAYTITLE: Βάσις τοῦ παντός ἐστιν ἡ πνευματ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΨΑΛΤΟΥ – ΑΓΙΟΤΗΣ